رتیمه

رَتیمه به معنای نخی است که به انگشت می‌بندند برای یادآوری امری

رتیمه

رَتیمه به معنای نخی است که به انگشت می‌بندند برای یادآوری امری

طبقه بندی موضوعی

به‌نام آن‌که هستی را رقم زد نشان خویش بر لوح و قلم زد

بسیار خرسندیم که سرآغاز رسالت فرهنگی رتیمه مصادف شد با آغاز سال 93 در پرتو برکت انوار فاطمی؛ چرا که این، بهانه‌ای است برای تبرک و توسل به آن کوثر نبوی و فرصتی است، که در خود اندیشه کنیم، چند بهار از زندگیمان را زهرایی بودیم.

وحال، رتیمه*، در صدد آنست که همچون نخ‌هایی باشد به افکار و اندیشه‌هایمان، برای یادآوری سوگندی که در روز اَلَست داشتیم و این مهم میسر نمی‌شود، مگر با همراهی صمیمی شما عزیزان.

_________________________

* در فرهنگ عمید، رتیمه به معنای نخی است که به انگشت می‌بندند برای یادآوری امری.